Allmänna köpvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via mrflowout.se (”Webbplatsen”). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och UMIK Solutions AB, org. nr. 559226-8766 (”UMIK”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

Avtal och beställning

Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via fax, e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.

Vid beställning skickar UMIK så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och UMIK har därmed ingåtts. UMIK har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

Produktinformation m.m.

UMIK reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. UMIK har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från UMIK.

Priser

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. UMIKs priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat.

UMIK är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. UMIK reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Kampanjer och erbjudanden

UMIK kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. UMIK förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Betalning

Kunden kan betala sitt köp genom faktura, avbetalning och kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt de övriga betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. UMIK förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. Om sådan begränsning av betalningsalternativ finns anges det på Webbplatsen.

Leverans och transport

Handlar du för mer än 700 kr ingår frakten när du handlar av oss online. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.

Outlöst leverans

Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av UMIK eller av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har UMIK rätt att ta ut en avgift på 350 kronor för UMIKs merkostnader. Outlösta paket ingår inte i den fria returfrakten. Produkten behöver lösas ut för att en giltig returfrakt ska kunna åberopas, detta p.g.a. kostnader och avtal med fraktbolaget.

Ångerrätt vid distanshandel

Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till UMIK om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Observera dock att det inte är möjligt att posta returen direkt till bolagsadressen.

Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har UMIK rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta på Webbplatsen. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till UMIK inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade UMIK om att du ångrar dig. Produkten ska skickas till Mr. Flowout Kundretur, Holmgrens Plast, Gnejsvägen 5, 335 32 Gnosjö. När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adressen och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. UMIK rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

UMIK betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar UMIK inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. UMIK har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum UMIK tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. UMIK får dock vänta med återbetalningen tills UMIK tagit emot produkten eller Kunden har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats.

Öppet köp

Utöver den lagstadgade ångerrätten vid e-handel ger UMIK alla Kunder öppet köp under 30 dagar från inköpstillfället. För att en produkt ska kunna returneras via Öppet Köp ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som vid inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia.

Garanti

Umik lämnar livstids garanti mot fabrikationsfel. I övrigt lämnar Umik i regel ett års garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med längre garanti än ett år framgår garantitiden av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen eller av produktens förpackning.

För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med UMIKs Kundservice. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare.

Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage och felaktig användning täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig UMIK rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.

Reklamationsrätt

Vid beställning via Webbplatsen har Kunden alltid tre års reklamationsrätt från den dag Kunden mottar produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta UMIK. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. UMIK rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Tänk på att Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. UMIK löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När UMIK har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer UMIK att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om UMIK annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske. Om Kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att UMIK har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att UMIK i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakten.

Om UMIK ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen.

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska Kunden på begäran av UMIK betala en undersökningskostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka produkten eller om Kunden väljer att på egen bekostnad reparera produkten hos UMIK tas ingen undersökningskostnad ut.

Returnera produkt

För att en produkt ska kunna returneras ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som vid inköpstillfället. Är produkten skadad har Umik rätt att innehålla köpeskillingen för produkten.

Produkten returneras till:

Umik Solutions AB
c/o Dreamlogistics Borås AB
Viaredsvägen 24
50464 Borås

Kunduppgifter och kundkonto

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. UMIK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur UMIK behandlar Kundens personuppgifter finns i UMIKs integritetspolicy.

Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto. Vidare ska Kund som är ett företag se till att dess användare läser och godkänner dessa Villkor samt läser UMIKs integritetspolicy.

Om UMIK misstänker att inloggningsuppgifter eller ett kundkonto missbrukas eller om användandet annars bryter mot Villkoren har UMIK rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. UMIK har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Om beställning görs i någon annan persons namn utan dennes medgivande kommer händelsen att polisanmälas.

Ändring av Villkoren

UMIK har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen).

Tillämplig lag och domstol

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer UMIK ARN:s rekommendationer. En konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

cross-circle
  • Inga produkter i varukorgen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram